Think Volunteer en MONS gaan een jaar samen verder

MONS en Think Volunteer gaan een jaar verder. Dat hebben de besturen van MONS en Think Volunteer met elkaar vastgelegd. Insteek om in 2020 te ondersteunen met de verdere uitbouw van de stichting Think Volunteer. Aan de hand van een activiteitenladder zijn de afspraken vastgelegd.

Think Volunteer zet zich in voor kansarme doelgroepen in Indonesië. Wij zijn een stichting die verschillende gebieden aanpakt, zoals: sociaal, werk, educatie, gezondheidszorg, de natuur en een gezonde leefomgeving.

Het begon in 2015. Wij, Mirthe en Zillah reisden af naar Indonesië om onderzoek te doen naar vrijwilligerswerk en kwetsbare doelgroepen. We waren nieuwsgierig naar de term ´Social Work´ in Indonesië en hoe men dat daar aanpakt. Wat waren de kansen voor bijvoorbeeld kansarme kinderen en wat konden wij hiervan leren? Maar nog belangrijker: wat konden wij voor deze kinderen betekenen? We zagen veel schrijnende situaties. Armoede, een slechte leefomgeving en weinig- tot geen educatie. We beseften ons dat er veel hulp nodig is.

Meer weten over Think Volunteer kijk dan op de website