Colorful Facilities BV (CF) is een nieuw opgerichte besloten vennootschap (28 februari 2018) en richt zich met haar aanbod facilitaire diensten op het optimaal benutten van gebouwen, middelen en mensen binnen een organisatie. CF is een maatschappelijke onderneming nieuwe stijl met extra aandacht voor mens en milieu. Het werkterrein en aanbod van diensten is breed en omvat alle facetten van het Facility Management.

Colorful Facilities is een maatschappelijke onderneming nieuwe stijl en richt zich op een zo goed mogelijk gebruik van het milieu. Bij de uitvoering van activiteiten wordt gelet op een zo’n duurzaam mogelijk gebruik van materiaal en energie. Ontwikkelingen op dit terrein worden nauwlettend in de gaten gehouden en waar mogelijk geïntegreerd in de uitvoerende activiteiten.

Colorful Facilities heeft in hoofdzaak personeel in dienst, die een zogenaamde achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Hierbij valt onder andere te denken aan mensen met een beperking of statushouders. Wellicht hebben ze een achterstand, maar ze zijn zeker niet kansloos. Bij indiensttreding wordt er met elk personeelslid een persoonlijk groei-programma opgesteld. In eerste instantie zal een uitgangssituatie gecreëerd worden met een juiste CV. Op basis van deze CV zal een doel worden bepaald voor de periode van 3 tot 5 jaar. In deze periode zal het personeelslid een programma volgen met aanvullende (beroeps)opleidingen, cursussen en ontwikkelingstrainingen. Het hele traject van CV, opleidingen en trainingen wordt uitgevoerd in samenwerking met de stichting MONS.MONS heeft een programma ontwikkeld, waar gewerkt wordt met een gecertificeerde CV (in een zogenaamde paspoortvorm) en de geëigende opleidingsprogramma’s (in samenwerking met erkende opleidingsinstituten als ROC ’s, etc.). Na een periode van maximaal 5 jaar willen we dat het desbetreffende personeelslid zijn achterstand op de arbeidsmarkt minimaal heeft ingelopen, maar (beter nog) deze heeft kunnen ombuigen in een voorsprong.

Colorful Facilities biedt uw onderneming het voordeel dat het personeel in dienst is bij CF, de overeengekomen activiteiten worden altijd uitgevoerd en uw onderneming of organisatie wordt maatschappelijk betrokken. Verder worden alle diensten en activiteiten uitgevoerd op basis van heldere offertes met inzichtelijke prijzen en kwalitatieve afspraken.

Colorful Facilities wil u graag van dienst zijn en wil zaken met u doen!

Algemene Gegevens
Loevestein 33, 6716 BS EDE
Postbus 522, 6710 BE EDE GLD
www.colorful-facilities.nl
info@colorful-facilities.nl
Telefoon +31 318 240 174
KvK nummer: 71038280
Bank IBAN: NL98 BUNQ 2206 2132 49
NL52 INGB 0008 4242 13
Contactgegevens
Belinda Geenacker
Manager
belinda.geenacker@colorful-facilities.nl

Ad Schulte
Directie
ad.schulte@www.colorful-facilities.nl

Contactformulier