Ermelo groeit is een initiatief waarbij jong en oud mee laat denken over meer creativiteit, gezelligheid en vitaliteit in Ermelo kunt aanjagen. Van ondersteunen tot ontwikkelen. Het komt allemaal terug bij Ermelo Groeit. Een mooier Ermelo ook voor de langdurige termijn voor een gezond economisch leefklimaat voor iedere burger.

De eerste fase is vooral bedoeld voor maatschappelijke organisaties. 
Hoe kun je als maatschappelijke organisaties meer met ondernemers doen. Dit van sponsoring, een duurzame relatie opbouwen en nieuwe producten gezamenlijk ontwikkelen. Ermelo Groeit is praktisch ontstaan vorig jaar vanuit de maatschappelijke beursvloer in Ermelo. Op de Maatschappelijke Beursvloer wisselen bedrijven en vrijwilligersorganisaties in een ongedwongen, dynamische sfeer onderling diensten en goederen uit.

Ermelo Groeit biedt diverse mogelijkheden om maatschappelijke organisaties verder te helpen. De eerste 8 uur ondersteuning kan kosteloos worden aangeboden door een bijdrage van Praktijkpioniers Praktijkfonds.
Voor meer informatie over Ermelo Groeit neem dan contact op voor de mogelijkheden met projectleider Erik Broekhuis