MONS is een van de aanjagers voor de regeling vrijwilligerswerkgever. Hoe zit je dit op voor MKB-bedrijven, hoe zorg voor goede balans en voordelen ook voor het bedrijf. Van lobby voeren tot het uittesten en onderzoeken. Een thema wat in 2020 stapsgewijs meer naar voren gaat komen.
Daarnaast ondersteunt MONS het NOV initiatief Vrijwillige inzet 2021.

Status: In voorbereiding, Langdurig tijdspad