MONS Training – Ondernemen ++


MONS biedt speciaal voor maatschappelijke organisaties de training Ondernemen ++ aan.

De maatschappelijke sector verandert en organisaties veranderen mee door te ondernemen. Het versterken van ondernemerschap vergt een serieuze omslag. Dit heeft invloed op de bedrijfscultuur, de opstelling van medewerkers, samenwerking met andere partijen en het profileren van projecten. Interne en externe samenwerking, delen van kennis en onderlinge afstemming speelt hierbij een belangrijke rol.

De ondernemende maatschappelijke organisatie heeft ondernemersvaardigheden nodig. Wil je (een onderdeel van) de organisatie ondernemender maken? Kan je frisse ideeën en nieuwe perspectieven goed gebruiken? Wil je als maatschappelijke organisatie meer inkomsten uit de markt halen?
Deze ondernemende manier van denken en werken levert veel op. Het verkleint de afhankelijkheid van subsidie, het creëert kansen voor kwaliteitsverbetering en leidt tot vernieuwing.In deze training leer je:

  • Ondernemersvaardigheden bij jezelf en bij medewerkers te versterken
  • een ondernemende koers te ontwikkelen
  • de juiste randvoorwaarden te creëren
  • nieuwe verbanden en verdienmodellen praktisch te vertalen naar de werkvloer

Voor meer informatie neem dan contact op !

De kosten van de training zijn  normaal 125 euro per dagdeel per persoon.  Ivm de zomeractie is dit 75 euro. De training is modulair inzetbaar en onderverdeeld in een aantal thema’s.
Voor organisaties met een maatschappelijke doelstelling zonder personeel gelden andere tarieven.

De training kan worden gegeven bij ons op kantoor of op locatie.